Бюджет финансирует угольную науку?

Министерство топлива и энергетики Украины 14 декабря завершило тендер и утвердило финансирование различных разработок в области угольной технологии на сумму 52,19 млн грн. Об этом сообщает издание «Вісник державних закупівель».

Наибольшие заказы получили ОАО «Автоматгормаш им.В.А. Антипова» (6,50 млн грн.), МакНИИ (9,90 млн. грн.), Государственный НИИ организации и механизации шахтного строительства (4,65 млн грн.), Донгипроуглемаш (9,31 млн грн.), ДонУГИ (5,71 млн грн.).

Финансирование многолетнее, до 2016 года.

Ниже приводится таблица (на украинском языке) из официальных источников, с перечнем тематики, стоимости и исполнителей проектов. Интересные моменты я, с Вашего позволения, отметил цветом.

Науково-дослідна робота Виконавець Вартість, грн. без ПДВ
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на типові технічно та економічно оптимізовані комплекси устаткування повної механізації робіт у виробках, що примикають до комбайнових і стругових лав, із пропускною здатністю до 700 т/годину ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 1100000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на високопродуктивну та високоресурсну буронавантажувальну машину з гідравлічною ударно-обертальною бурильною головкою для проведення виробок продуктивністю по навантаженню до 4,5 м3/хв. та  продуктивністю  по бурінню  до  2,0 м/хв. при проходці по породах міцністю до f ≤ 16 за шкалою проф. М.М. Протод’яконова перетином 9-27 м2 з живильником, який використується як монтажний полок для зведення кріплення ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 1180000
Розроблення технологічних схем та типових комплектів устаткування кінцевих дільниць лав і сполучень «лава-штрек» які забезпечують підвищення навантажень і якості вугілля, механізоване викладення охоронних породних смуг високої щільності, виключення вивалів вугілля та породи ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 1400000
Розроблення стріловидного виконавчого органу, оснащеного дисковими шарошками для прохідницьких комбайнів по породах міцністю до f £ 12 за шкалою проф. М.М. Протод’яконова, а також виключення фрикційного іскріння і значного зниження пилоутворення ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 1200000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на комплекти регульованого приводу, адаптованого під стрічкові конвеєри, що перебувають в експлуатації, та системи автоматизованого керування конвеєрними лініями, які забезпечують автоматичне регулювання руху стрічки в залежності від грузопотоку гірничої маси ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 1085000
Створення фільтрувальної станції зі зворотним промиванням, тонкістю фільтрації не грубіше 25(50) мкм і високою брудоємністю для очисних комплексів ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 810000
Створення системи освітлення на базі компактних світлодіодних світильників, максимально адаптованих до механізованих кріплень, у т.ч. для відпрацювання тонких пластів ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 650000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на систему гарантованого дорозпору секцій механізованого кріплення до початкового ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 685000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на очисний комплекс для відпрацювання крутих та крутопохилих пластів по простяганню потужністю 0,65-1,2 м з очисним комбайном для човниковій технології роботи ДП «Донецький Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» 2300000
Розроблення вимог вибухопожежобезпеки та електробезпеки до системи електропостачання очисних комбайнів і прохідницьких машин на пластах крутого падіння, небезпечних за газодинамічними явищами (ГДЯ), та розроблення методик випробувань такої системи Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості 600000
Виконання досліджень та розроблення інформаційно-аналітичної систему акустичного моніторингу гірничого масиву Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості 5000000
Розроблення нормативно-правового акту «Правила контролю за радіаційним станом у вугільних шахтах» Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості 1200000
Розроблення вибухобезпечного магнітного безіскрового пускачу, що виключає спалахування метанопопітряної суміши з використанням захисту виду «е» Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості 1400000
Розроблення нової редакції ДНАОП «Основні положення з використання дегазації при пожежах у шахті» Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості 1700000
Розроблення СОУ-Н «Вибір засобів механізації очисних вибоїв. Методичні рекомендації» ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 400000
Розроблення галузевого нормативного документу з управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях на пластах з кутом падіння    до 35о ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 400000
Проведення системного аналізу сучасного стану проведення гірничих виробок буропідривним способом і розроблення технології їх проведення при стовповій, суцільній та комбінованій системах розробки виїмкових дільниць ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 650000
Проведення досліджень та розроблення технічних рішень, що забезпечать підвищення продуктивності і зниження аварійності очисних  комбайнів у конкретних умовах експлуатації ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 500000
Розроблення технологічних схем нормалізації аерогазового і теплового режимів гірничих виробок із застосуванням турбулізаторів повітря на різноманітних джерелах енергії ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 700000
Розроблення технологічних схем провітрювання підготовчих виробок і камер при камерно-стовпових системах розробки при всмоктувальному і комбінованому способах з використанням пиловідсмоктуючих установок ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 700000
Проведення аналізу впровадження інвестиційних проектів технічного переоснащення для забезпечення ефективної роботи державних вугільних шахт ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 250000
Розроблення пропозицій по мінімізації негативного впливу водоприпливів закритих шахт на роботу діючих підприємств ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 300000
Виконання аналізу роботи шахт Міненерговугілля України для встановлення їх реального стану і визначення потреби в технічних, організаційних, фінансових та інших ресурсах для забезпечення необхідного зростання видобутку ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 1250000
Проведення оцінки стану шахтного фонду України відповідно до вимог ефективного функціонування  вугільної промисловості з метою підвищення її виробничого потенціалу ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 470000
Наукове забезпечення організації і виконання робіт зі стандартизації, метрології і сертифікації /щорічно, щоквартально/ ДП «Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект» 1100000
Розроблення щорічно поновлюваного кадастру-реєстру шахтних вод діючих та ліквідованих шахт, що переведені в режим постійного водовідливу ДП «Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект» 950000
Розроблення СОУ  «Порядок і організація обстеження металевих копрів» та «Порядок і організація обстеження залізобетонних копрів» ДП «Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект» 400000
Розроблення спеціального метанометру  для застосування у екстремальних газових та кліматичних умовах вугільних шахт Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор» 1350000
Розроблення типового положення про допоміжні гірничорятувальні команди вугільних шахт Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор» 280000
Розроблення СОУ «Спеціальні тренування основного складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних  команд вугільних шахт. Загальні вимоги та методи проведення Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор» 280000
Розроблення металобетонного кріплення з несучою здатністю до 1,2 МПа на основі дворядного армування з СВП для велико-прольотних капітальних гірничих виробок Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва 1200000
Розроблення типорозмірного ряду залізобетонних тюбінгів для зведення посиленого кріплення під час ремонту вертикальних стволів діаметром 6 – 8 м і оснастку для їх виготовлення Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва 1450000
Проведення досліджень стану кріплення вертикальних стволів державних вугільних шахт та надання пропозицій щодо ведення ремонтних робіт Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва 500000
Проведення досліджень працездатності кріплення капітальних гірничих виробок, розроблення правил обстеження стану і визначення необхідності посилення деформованого кріплення та способи його посилення Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва 1500000
Розроблення конструкторської документації на агрегат для проведення монтажних ніш для монтажу щитових агрегатів і розроблення технології його застосування ДП «Донбаський науково-дослідний та проектно-конструкторський вугільний інститут» 1000000
Розроблення галузевого стандарту    (СОУ-П ) «Агрегати очисні щитові для крутих та крутопохилих пластів. Технологічні схеми монтажу та демонтажу» ДВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Вуглемеханізація» 580000
Створення та передача в виробництво  комплексу технологічного гучномовного безпровідного  зв’язку з аварійним оповіщенням (КЗА) диспетчерові для пластів крутого падіння ВАТ «Автоматгірмаш ім.В.А. Антипова» 1100000
Створення та передача в виробництво комплексу технічних засобів управління конвеєроструговою установкою (щитовим агрегатом з конвеєроструговою установкою) для вибоїв крутого падіння ВАТ «Автоматгірмаш ім.В.А. Антипова» 1700000
Розроблення НПАОП «Системи і засоби комплексної автоматизації і диспетчеризації шахт. Структура і загальні вимоги» ВАТ «Автоматгірмаш ім.В.А. Антипова» 800000
Створення та передача в виробництво вибухобезпечного пристрою дистанційного контролю та визначення місця ушкодження жил в силових екранованих кабелях ВАТ «Автоматгірмаш ім.В.А. Антипова» 700000
Створення та передача в виробництво   уніфікованого комплексу  технічних засобів дистанційного управління кріпленням сполучення ВАТ «Автоматгірмаш ім.В.А. Антипова» 900000
Створення та передача в виробництво  базового комплекту   системи автоматизованого  оперативно-диспетчерського управління шахтою ВАТ «Автоматгірмаш ім.В.А. Антипова» 1300000
Розроблення пристрою сигналізації про напуск каната в похилих стволах вугільних шахт ПАТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут з автоматизації вугільної промисловості (ПАТ «НДПІвуглеавтоматизація») 680000
Розроблення обладнання для механізованого відбору рядового вугілля з залізничних вагонів ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по збагаченню та брикетуванню вугілля» 1000000
Проведення досліджень із вишукання сировинних ресурсів та розроблення складу шихти для  пиловидного спалювання на ТЕС ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по збагаченню та брикетуванню вугілля» 800000
Розроблення підземної модульної компресорної станції підвищеної продуктивності для заміни поверхневих компресорних станцій шахт крутого падіння ПАТ «Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М.Федорова» 1000000
Розроблення СОУ «Служба медицини праці на підприємствах з високим професійним ризиком. Загальні положення» Донецький державний медичний університет ім.М.Горького 700000
Проведення досліджень руху газу метану у закрученому вихровому потоці повітряно-метанової суміші, розроблення та створення обладнання для вилучення його з вентиляційного шахтного струменя ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» 850000
Розроблення автоматизованої системи геолого-маркшейдерського контролю безпеки ведення гірничо-видобувних робіт Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи 1000000
Розроблення методики і проведення комплексної підземної геофізичної роботи для виявлення геологічних порушень в масиві гірських порід на перспективних ділянках вугільних шахт з метою збільшення обсягів видобутку вугілля та підвищення безпеки гірничих робіт Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи 950000
Розроблення Технологічного регламенту кріплення і охорони виїмкових виробок на пологих пластах ДВ НЗ «Національний гірничий Університет» 750000
Провести аналіз впливу закриття шахт на навколишнє природне середовище і розробити заходи щодо зменшення навантаження на довкілля ДП «Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект» 350000
Розроблення СОУ «Нормативне навантаження на очисні вибої. Методичне керівництво» ДП «Донецький науково-дослідний вугільний інститут» 99000
Дослідження і підготовка аналітичних звітів стану організації прохідницьких робіт, демографічної ситуації, плинності та якісного складу трудящих, зайнятих на підготовчих роботах шахт Донецький науково-дослідний, проектний та впроваджувальний центр організації праці 90000
Розробка нормативного документа  гармонізованого з європейським стандартом EN-1473 «Installation and equipment for liquefied natural gas – Design of onshore installations» «Установки та устаткування для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок» для забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу ТОВ «Нафтогазбудінформатика» 900000

Некоторые разработки, приведенные в таблице, уже давно завершены за рубежом, и, возможно, их можно было бы приобрести дешевле и быстрее. Так бюджет финансирует угольную науку.